Hoppa till sidans innehåll

Ny info och datum för årsmöte

07 OKT 2021 08:23
 • Uppdaterad: 07 OKT 2021 08:23

Då det fortfarande fattas ledamöteroch ordförande till styrelsen så skjuter vi på årsmötet.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta Polo: 073-036 81 18

Datum: 27/10 Klockan 18:30

Plats: Serveringen Bollebacken

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Val av sekreterare för mötet

 3. Val av 2 protokolljusterare samt rösträknare för mötet

 4. Mötets öppnande

 5. Utlysning av möte

 6. Fastställande av dagordning

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 8. Styrelsens resultatrapport och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

 9. Revisorernas rapport

 10. Ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter

 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 13. Val av
  A: Ordförande på ett år
  B: 3 styrelseledamöter på två år
  C: 1 styrelsesuppleanter på två år
  D: 2 revisorer på ett år
  E: 1 revisorsuppleant på ett år
  F: 3 ledamöter till valberedningen på ett år, varav en sammankallande.

 14. Övriga frågor

Kallelsen som PDF För nedladdning/utskrift

Skribent: Joakim Kvarnäs
E-post: Adressen Gömd

 

 

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 Affärsfastigheter

 

 Hosta i armvecket

Håll stavlängds avstånd

Tvätta händerna

Stanna hemma om du är sjuk

 

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

Postadress:
Bollnäs AK - Skidor
Box 1118
82113 Bollnäs

Besöksadress:
Bollebacken, Bollevägen 177
82194 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46706944156, +46706405854
E-post: styrelsen@bollnasalp...

Se all info