Hoppa till sidans innehåll

BAK årsmöte 13 februari

07 JAN 2018 18:47
OBS!! Ändrat datum! Tisdag 13 februari har klubben årsmöte för verksamhetsåret 2016/2017. Vi träffas på Bollegården kl 19 i glada alpinvänners lag! Välkomna alla!!
  • Uppdaterad: 10 JAN 2018 15:48

Våra stadgar säger att följande ärenden skall behandlas;

21 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
              det senaste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
            verksamhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
            kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

      11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
               tid av två år;

           d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får
               inte styrelsens ledamöter delta;

           e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
               utses till sammankallande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där 
              föreningen har rätt att representera med ombud);

      13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Skribent: Mats Hägglund
Epost: This is a mailto link

 

 


SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 Affärsfastigheter

 

Postadress:
Bollnäs AK - Skidor
Box 1118
82113 Bollnäs

Besöksadress:
Bollebacken, Bollevägen 177
82194 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46706944156, +46706405854
E-post: This is a mailto link

Se all info