Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 12 februari

23 JAN 2019 13:14
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte 12/2 kl 19.00 på Bilmetro. De ärende som ska behandlas är...
  • Skapad: 23 JAN 2019 13:14

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för möte

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste     räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år;
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

13. Övriga frågor.

Skribent: Mats Hägglund
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

 

Postadress:
Bollnäs AK - Skidor
Box 1118
82113 Bollnäs

Besöksadress:
Bollebacken, Bollevägen 177
82194 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46706944156, +46706405854
E-post: This is a mailto link

Se all info